ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp (深圳,优瑞,原装,意式)进口商用全自动咖啡机(ä»·æ ¼,品牌) - 深圳市欧尚咖啡有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="杩涘彛鍟嗙敤鍏ㄨ嚜鍔ㄥ挅鍟℃満"> <meta name="Description" content="涓轰綘璇︾粏浠嬬粛杩涘彛鍟嗙敤鍏ㄨ嚜鍔ㄥ挅鍟℃満浜у搧鍐呭,鍖呮嫭杩涘彛鍟嗙敤鍏ㄨ嚜鍔ㄥ挅鍟℃満鐨勭敤閫斻€佸瀷鍙枫€佽寖鍥淬€佸浘鐗囩瓑,鍦ㄨ繖閲屼綘鍙互寰楃煡鎵€鏈夎繘鍙e晢鐢ㄥ叏鑷姩鍜栧暋鏈烘柊闂讳互鍙婃渶鏂扮殑甯傚満杩涘彛鍟嗙敤鍏ㄨ嚜鍔ㄥ挅鍟℃満浠锋牸.鍜ㄨ鐢佃瘽:0755-29367605"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0"> <meta content="yes" name="apple-mobile-web-app-capable" /> <meta content="black" name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" /> <meta content="telephone=no" name="format-detection" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/oskf/css/dsf.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/oskf/css/lib.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/oskf/css/style.3089.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/oskf/css/wblue.css" id="themeCssPath"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/oskf/css/3089.css"> <!-- 代码 结束 --> <style> .postbody{ font-size: 15px;line-height: 30px;} .postbody p{ line-height: 30px;} .postbody span{ line-height: 30px;} .postbody div{ line-height: 30px;} td{width: 50%;} td:nth-child(2){padding-left: 20px;} </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body id="longPage" class="gh0 longPage bodyproject "><h1><a href="http://adwlearn.com/">¶¦Ê¢²ÊƱƽ̨</a></h1> <link href="/template/oskf/css/page_index_1.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/oskf/css/daohang.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div id="box_header"> <div id="box_header_sub1"> <div id="box_header_sub1_sub1"> <div xmlns="" class="columnSpace" id="elem-FrontSpecifies_show01-1472432980517"> <div id="FrontSpecifies_show01-1472432980517" class="FrontSpecifies_show01-d1_c1">深圳市欧尚咖啡有限公司为您免费提ä¾?a href="/">半自动咖啡机</a>ã€?a href="/supply/">膳魔师咖啡机价格</a>ã€?a href="/news/">进口咖啡机专å?/a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注ï¼?/div> </div> </div> <div id="box_header_sub1_sub2"> <div xmlns="" class="columnSpace" id="elem-FrontSpecifies_show01-1472433085677" name="说明é¡?> <div id="FrontSpecifies_show01-1472433085677" class="FrontSpecifies_show01-d1_c1"> <p style="text-align: right;"> <a rel="nofollow" href="/">首页</a>  <a rel="nofollow" href="javascript:void(0);" onclick="setHomepage();">设为首页</a>  <a href="/sitemap.html" target="_black">网站地图</a>  <a rel="nofollow" href="javascript:void(0);" onclick="addCookie();">加入收藏</a>   <a rel="nofollow" href="javascript:void(0);">客户反馈</a></p></div> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="clearBoth"></div> </div> <div id="box_header_sub2"> <div id="box_header_sub2_sub1"> <div xmlns="" class="columnSpace" id="elem-FrontSpecifies_show01-1472433130820" name="说明é¡?> <div id="FrontSpecifies_show01-1472433130820" class="FrontSpecifies_show01-d1_c1"><a style="float:left;" rel="nofollow" href="/" title="半自动咖啡机_膳魔师咖啡机_进口咖啡机_咖啡厅设备供应_咖啡原料供应-深圳市欧尚咖啡有限公å? height="98" src="/uploads/logo/20171117041731.png"><img alt="半自动咖啡机_膳魔师咖啡机_进口咖啡机_咖啡厅设备供应_咖啡原料供应-深圳市欧尚咖啡有限公å? height="98" src="/uploads/logo/20171117041731.png"/></a> </div> </div> </div> <div id="box_header_sub2_sub2"> <div xmlns="" class="columnSpace" id="elem-FrontProducts_generalSearch01-1472433811408" name="商品搜索"> <div id="yub00zc73i" class="FrontProducts_generalSearch01-d1_c1_01"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <span class="keyword"> <span> </span> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey input input-gray" value="" maxlength="50" /> <input style="display: none;" type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> </span> <span class="search1"> <input type="submit" class="btn btn-com-03" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" align="top" > </span> </form> </div> </div> </div> <div id="box_header_sub2_sub3"> <div id="box_header_sub2_sub3_sub1"> <div xmlns="" class="columnSpace" id="elem-FrontSpecifies_show01-1472433845694" name="说明é¡?> <div id="FrontSpecifies_show01-1472433845694" class="FrontSpecifies_show01-d1_c1"><div id="yub00zc73i" class="dh"> <p>咨询电话ï¼?/p> <span>0755-29367605</span></div></div> </div> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="clearBoth"></div> </div> <div id="nav"> <div id="yub00zc73i" class="nav"> <div id="yub00zc73i" class="navmain"> <ul id="nav_all"> <li class="nav_li"><a rel="nofollow" href="/" class="nav_a">首页</a></li> <li class="nav_li"><a href="/gfj/" rel="nofollow" title="咖啡æœ? class="nav_a">咖啡æœ?/a> <ul class="ul_er"> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/mlggfj/" title="美乐家咖啡机">美乐家咖啡机</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/dlgfj/" title="德龙咖啡æœ?>德龙咖啡æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/wjgfj/" title="伟嘉咖啡æœ?>伟嘉咖啡æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/glmgfj/" title="咖乐美咖啡机">咖乐美咖啡机</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/smsgfj/" title="膳魔师咖啡机">膳魔师咖啡机</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/yrgfj/" title="优瑞咖啡æœ?>优瑞咖啡æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/jbljblgfj/" title="金巴åˆ?金佰åˆ?>金巴åˆ?金佰åˆ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/xngfj/" title="胶囊咖啡æœ?>胶囊咖啡æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/gmlgfj/" title="格米莱咖啡机">格米莱咖啡机</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfj/ksdo/" title="卡萨迪欧 CASADIO 咖啡æœ?>卡萨迪欧 CASADIO 咖啡æœ?/a></li> </ul> </li> <li class="nav_li"><a href="/gfpl/" rel="nofollow" title="咖啡原料" class="nav_a">咖啡原料</a> <ul class="ul_er"> <li><a rel="nofollow" href="/gfpl/mlggfd/" title="美乐家咖啡豆">美乐家咖啡豆</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfpl/mlggff/" title="美乐家咖啡粉">美乐家咖啡粉</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfpl/yklmgfd/" title="依卡拉玛咖啡è±?>依卡拉玛咖啡è±?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfpl/yklmgff/" title="依卡拉玛咖啡ç²?>依卡拉玛咖啡ç²?/a></li> </ul> </li> <li class="nav_li"> <a href="/gfqj/" rel="nofollow" title="咖啡器具" class="nav_a">咖啡器具</a> <ul class="ul_er"> <li><a rel="nofollow" href="/gfqj/mdj/" title="磨豆æœ?>磨豆æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfqj/npj/" title="奶泡æœ?>奶泡æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfqj/scgfqj/" title="手冲咖啡器具">手冲咖啡器具</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfqj/gfh/" title="咖啡å£?>咖啡å£?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfqj/gflz/" title="咖啡滤纸">咖啡滤纸</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfqj/qjcgj/" title="清洁除垢å‰?>清洁除垢å‰?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/gfqj/gfb/" title="咖啡æ?>咖啡æ?/a></li> </ul> </li> <li class="nav_li"><a rel="nofollow" href="/about/about5.html" class="nav_a">租赁业务</a> <ul class="ul_er"> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html" title="付费租赁">付费租赁</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about6.html" title="免费租赁">免费租赁</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about7.html" title="租赁成功案例">租赁成功案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about8.html" title="与便利店合作">与便利店合作</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about9.html" title="买豆送机活动">买豆送机活动</a></li> </ul> </li> <li class="nav_li"><a href="/news/gfwh/" rel="nofollow" class="nav_a">咖啡学堂</a> <ul class="ul_er"> <li><a rel="nofollow" href="/news/gfwh/" rel="nofollow" title="咖啡文化">咖啡文化</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/gfzs/" rel="nofollow" title="咖啡知识">咖啡知识</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/gfyjk/" rel="nofollow" title="咖啡与健åº?>咖啡与健åº?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/gfjc/" rel="nofollow" title="咖啡教程">咖啡教程</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/gfzb/" rel="nofollow" title="咖啡周边">咖啡周边</a></li> </ul> </li> <li class="nav_li"><a href="/news/gszx/" rel="nofollow" class="nav_a">新闻中心</a> <ul class="ul_er"> <li><a rel="nofollow" href="/news/gszx/" rel="nofollow" title="公司资讯">公司资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hdzx/" rel="nofollow" title="活动资讯">活动资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyzx/" rel="nofollow" title="行业资讯">行业资讯</a></li> </ul> </li> <li class="nav_li"><a rel="nofollow" href="/about/" class="nav_a">关于我们</a> <ul class="ul_er"> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="公司简ä»?>公司简ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="公司文化">公司文化</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="合作伙伴">合作伙伴</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" title="员工天地">员工天地</a></li> </ul> </li> <li class="nav_li"><a rel="nofollow" href="/contact/" class="nav_a">联系方式</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="sitecontent" class="ff_sitecontent"> <div id="yub00zc73i" class="npagePage post ff_postPage"> <div id="banner"> <div id="yub00zc73i" style="background-image:url(/template/oskf/images/chanpin.jpg);"> </div> </div> <div id="pageTarget" class="ff_pageTarget module"> <div id="yub00zc73i" class="module_container"> <div id="yub00zc73i" class="container_target wow"> 您的位置ï¼?<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/gfj/">咖啡æœ?/a> > <a href="/gfj/yrgfj/">优瑞咖啡æœ?/a> > <a href="/supply/8.html">进口商用全自动咖啡机</a> </div> <div id="yub00zc73i" class="clear"> </div> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="content"> <div id="yub00zc73i" class="mlistpost project module"> <div id="yub00zc73i" class="module_container"> <div id="yub00zc73i" class="container_content"> <div id="yub00zc73i" class="content_wrapper"> <div id="postWrapper"> <div id="postSlider" class="team_tabs mlist"> <div id="yub00zc73i" class="tab_content"> <ul class="content_list"> <li id="item_block_0"> <div id="yub00zc73i" class="wrapper"> <div id="yub00zc73i" class="item_img"> <img src="/template/oskf//1500288901288.jpg" /> </div> </div> </li> <li id="item_block_1"> <div id="yub00zc73i" class="wrapper"> <div id="yub00zc73i" class="item_img"> <img src="/template/oskf//1500288904709.jpg" /> </div> </div> </li> </ul> <div id="yub00zc73i" class="clear"> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="tab_button"> <ul class="content_list"> <li id="item_block_0" class="item_block active" data-tab-index="0"> <div id="yub00zc73i" class="wrapper"> <div id="yub00zc73i" class="item_img"> <img src="/template/oskf//1500288901288_80x80.jpg" /> </div> </div> </li> <li id="item_block_1" class="item_block" data-tab-index="1"> <div id="yub00zc73i" class="wrapper"> <div id="yub00zc73i" class="item_img"> <img src="/template/oskf//1500288904709_80x80.jpg" /> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <div id="postContent"> <div id="postInfo"> <h1 class="title"> 进口商用全自动咖啡机 </h1> <p class="subtitle"> </p> <p class="usetdate"> 来源ï¼?a href='http://adwlearn.com/supply/8.html'>http://adwlearn.com/supply/8.html</a>   å‘布时间ï¼?017/11/20 0:00:00 </p> </div> <div id="yub00zc73i" class="postbody"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="ke-zeroborder" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711241519098923151561167.jpg" alt="" /> </p> </td> <td> <span style="font-size:16px;">产品参数</span><br /> <p> <span style="line-height:2.5;">产品名称:优瑞(Juraï¼?GIGA X7 Professional 原装进口 商用全自åŠ?a href="/gfj/" target="_blank">咖啡æœ?/a></span> </p> <p> <span style="line-height:2.5;">产品尺寸ï¼?37*56.5*49.7cm </span> </p> <span style="line-height:2.5;">产品重量ï¼?18.2kg </span><br /> <span style="line-height:2.5;">额定功率ï¼?2300W </span><br /> <span style="line-height:2.5;">水箱容量ï¼?5L </span><br /> <span style="line-height:2.5;">豆槽容量ï¼?2*650g(双磨豆槽) </span><br /> <span style="line-height:2.5;">咖啡喷嘴可调ï¼?0-159mm </span><br /> <span style="line-height:2.5;">粉渣盒容量:40å?nbsp;</span><br /> <br /> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139195643151576159.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139217043151532292.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139232673151534843.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139241103151528270.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139247673151592261.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139259543151559975.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139268293151570969.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139279233151528965.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139291733151531813.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711201139302673151532791.jpg" alt=" 优瑞 GIGA X7全自动咖啡机" /> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_tags"> 相关标签 : <a href='/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%bf%a7%b7%c8%bb%fa'>全自动咖啡机</a>,<a href='/key.aspx?k=%c9%cc%d3%c3%c8%ab%d7%d4%b6%af%bf%a7%b7%c8%bb%fa'>商用全自动咖啡机</a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%f8%bf%da%c8%ab%d7%d4%b6%af%bf%a7%b7%c8%bb%fa'>进口全自动咖啡机</a>,<a href='/key.aspx?k=%c9%ee%db%da%bd%f8%bf%da%bf%a7%b7%c8%bb%fa'>深圳进口咖啡æœ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%f8%bf%da%bf%a7%b7%c8%bb%fa%bc%db%b8%f1'>进口咖啡机价æ ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%bd%f8%bf%da%bf%a7%b7%c8%bb%fa%c6%b7%c5%c6'>进口咖啡机品ç‰?/a>, </div> <div id="tabBtn"> <a href="/supply/9.html" class="post-prev"> <div id="yub00zc73i" class="infor-wrap"> <span class="title"> 半自动咖啡机 </span> </div> <i class="details"> </i> </a> <a href="/supply/7.html" class="post-next"> <div id="yub00zc73i" class="infor-wrap"> <span class="title"> 进口全自动咖啡机 </span> </div> <i class="details"> </i> </a> </div> </div> <div id="listContent"> <div id="yub00zc73i" class="item_tags"> <a>相关产品</a> </div> <div id="yub00zc73i" class="mlist type04"> <div id="yub00zc73i" class="content_wrapper"> <ul class="content_list clearfix"> <li id="item_block_0" class="item_block wow" style="animation-delay:.0s"> <a href="/supply/116.html" title="金佰利全自动咖啡æœ? rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_img" target="_blank"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711241609390013151538078.jpg?path=adwlearn.com/uploads/cp/201711241609390013151538078.jpg" title=" 金佰利全自动咖啡æœ? alt="金佰利全自动咖啡æœ? /> <div id="yub00zc73i" class="item_mask"> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="text_wrap"> <p class="title ellipsis">鼎盛彩票平台 金佰利全自动咖啡æœ? </p> <p class="subtitle ellipsis"> </p> </div> </div> </div> </a> </li> <li id="item_block_0" class="item_block wow" style="animation-delay:.0s"> <a href="/supply/111.html" title="意式进口全自动咖啡机 " rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_img" target="_blank"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711241530099863151544548.jpg?path=adwlearn.com/uploads/cp/201711241530099863151544548.jpg" title=" 意式进口全自动咖啡机 " alt="意式进口全自动咖啡机 " /> <div id="yub00zc73i" class="item_mask"> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="text_wrap"> <p class="title ellipsis">鼎盛彩票平台 意式进口全自动咖啡机 </p> <p class="subtitle ellipsis"> </p> </div> </div> </div> </a> </li> <li id="item_block_0" class="item_block wow" style="animation-delay:.0s"> <a href="/supply/109.html" title="德龙超级全自动咖啡机" rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_img" target="_blank"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711241453409393151583540.jpg?path=adwlearn.com/uploads/cp/201711241453409393151583540.jpg" title=" 德龙超级全自动咖啡机" alt="德龙超级全自动咖啡机" /> <div id="yub00zc73i" class="item_mask"> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="text_wrap"> <p class="title ellipsis"> 德龙超级全自动咖啡机 </p> <p class="subtitle ellipsis"> </p> </div> </div> </div> </a> </li> <li id="item_block_0" class="item_block wow" style="animation-delay:.0s"> <a href="/supply/108.html" title="德龙意式超级全自动进口咖啡机" rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_img" target="_blank"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31515/201711241452271423151545658.jpg?path=adwlearn.com/uploads/cp/201711241452271423151545658.jpg" title=" 德龙意式超级全自动进口咖啡机" alt="德龙意式超级全自动进口咖啡机" /> <div id="yub00zc73i" class="item_mask"> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <div id="yub00zc73i" class="text_wrap"> <p class="title ellipsis"> 德龙意式超级全自动进口咖啡机 </p> <p class="subtitle ellipsis"> </p> </div> </div> </div> </a> </li> </ul> <a href="" class="more wow" style="animation-delay:.5s"> 更多 <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"> </i> </a> </div> <div id="yub00zc73i" class="clear"> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_tags" style="margin-top:20px;"> <a>相关内容</a> </div> <div id="yub00zc73i" class="mlist type04"> <div id="yub00zc73i" class="content_wrapper"> <ul class="content_list clearfix"> <li id="item_block_0" class="item_block wow"> <a href="/news/61.html" title="咖啡原料供应商解析如何挑选咖啡豆" rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <p class="date_wrap"> <span class="md"> 2019-07-13 </span> </p> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <p class="title ellipsis"> 咖啡原料供应商解析如何挑选咖啡豆 </p> <p class="subtitle ellipsis"> 2019-07-13 </p> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_des"> <p class="description">鼎盛彩票平台 再好的家用咖啡机都需要配合好的咖啡豆来进行烹煮,还能提供浓郁 </p> </div> </div> </a> <a href="/news/61.html" class="details"> 详情 <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"> </i> </a> </li> <li id="item_block_0" class="item_block wow"> <a href="/news/60.html" title="怎样的家用咖啡机更靠è°? rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <p class="date_wrap"> <span class="md"> 2019-07-13 </span>鼎盛彩票平台 </p> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <p class="title ellipsis">鼎盛彩票平台 怎样的家用咖啡机更靠è°? </p> <p class="subtitle ellipsis"> 2019-07-13 </p> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_des"> <p class="description">鼎盛彩票平台 近些年来市场上咖啡的饮用量越来越大,尤其咖啡独特的功能,更是 </p> </div> </div> </a> <a href="/news/60.html" class="details"> 详情 <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"> </i> </a> </li> <li id="item_block_0" class="item_block wow"> <a href="/news/59.html" title="咖啡机租赁公司浅谈怎样饮用咖啡更健åº? rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <p class="date_wrap"> <span class="md"> 2019-07-13 </span>鼎盛彩票平台 </p> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <p class="title ellipsis">鼎盛彩票平台 咖啡机租赁公司浅谈怎样饮用咖啡更健åº? </p> <p class="subtitle ellipsis">鼎盛彩票平台 2019-07-13 </p> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_des"> <p class="description">鼎盛彩票平台 咖啡的营养价值有目共睹,富含多种微量元素,其不仅仅可以达到提 </p> </div> </div> </a> <a href="/news/59.html" class="details"> 详情 <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"> </i> </a> </li> <li id="item_block_0" class="item_block wow"> <a href="/news/58.html" title="全自动咖啡机产品具有哪些明显的优åŠ? rel="nofollow" class="item_box"> <div id="yub00zc73i" class="item_wrapper clearfix"> <p class="date_wrap"> <span class="md"> 2019-01-16 </span> </p> <div id="yub00zc73i" class="item_info clearfix"> <p class="title ellipsis"> 全自动咖啡机产品具有哪些明显的优åŠ? </p> <p class="subtitle ellipsis">鼎盛彩票平台 2019-01-16 </p> </div> <div id="yub00zc73i" class="item_des"> <p class="description"> 近年来很多商家都对全自动咖啡机产品,这种能够根据客户的需求, </p> </div> </div> </a> <a href="/news/58.html" class="details"> 详情 <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"> </i> </a> </li> </ul> </div> <div id="yub00zc73i" class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="box_footer"> <div id="box_footer_sub1"> <div id="box_footer_sub1_sub1"> <div xmlns="" class="columnSpace" id="elem-FrontSpecifies_show01-1472521581687"> <div id="FrontSpecifies_show01-1472521581687" class="FrontSpecifies_show01-d1_c1"><div id="yub00zc73i" class="xdh"> <ul> <li> <strong>关于我们</strong></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="公司简ä»?>公司简ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="公司文化">公司文化</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="合作伙伴">合作伙伴</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" title="员工天地">员工天地</a></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a></li> </ul> <ul> <li> <strong>新闻资讯</strong></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/gszx/" rel="nofollow" title="公司资讯">公司资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hdzx/" rel="nofollow" title="活动资讯">活动资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyzx/" rel="nofollow" title="行业资讯">行业资讯</a></li> <li><a href="/supply/" target="_blank" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/sitemap.xml" target="_blank">XML</a></li> </ul> <ul> <li> <strong>更多交易平台</strong></li> <li> </li> <li> </li> <li> <li> </li> </ul> <ul> <li> <strong>支付方式</strong></li> <li> 快捷支付</li> <li> 微信支付</li> <li> 支付å®?/li> <li> 信用å?/li> </ul> <ul class="hm"> <li> <strong>免费咨询</strong></li> <li> 周一至周äº?<br /> 8ï¼?0-18ï¼?0</li> <li> 0755-27579839</li> </ul> </div> <div id="bottom_content">深圳市欧尚咖啡有限公司自创欧尚品牌遍布全å›?并代理多种进口品牌产品和各种进口咖啡æœ?å¦?瑞士JURAIMPRESSA全自动咖啡机、半自动咖啡机、德国伟嘉WIK咖啡机、德龙咖啡机、膳魔师咖啡机、日本雪印奶油球ç­?还有各种进口咖啡机专å?膳魔师咖啡机专卖,并以合理优质的进口咖啡机价格提供å…?半自动咖啡机销å”?/div> </div> </div> </div> </div> <div id="box_footer_sub2"> <div xmlns="" class="columnSpace" id="elem-FrontSpecifies_show01-1472521680822" name="说明é¡?> <div id="FrontSpecifies_show01-1472521680822" class="FrontSpecifies_show01-d1_c1"> <div id="yub00zc73i" style="display: inline-block;"> <p style="display: inline-block;"></p>   <p style="display: inline-block;"></p>      <p style="display: inline-block; margin-bottom: 8px;"></p>      </div> <p style="float: right; display:inline;">深圳市欧尚咖啡有限公å?@2017 保留所有权åˆ? </div> <div id="yub00zc73i" class="side_center"> <div id="yub00zc73i" class="custom_service"> <p> </p> <p> </p> </div> <div id="yub00zc73i" class="other"> <p>销售服务热çº?/p> <p>0755-29367605</p> <p>13714138167<br/>(温小æž?</p> </div> <div> <img src="/template/oskf/images/oskfewm.jpg"> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="side_bottom"></div> </div> </div> <div id="yub00zc73i" class="show_btn"><span>在线客服</span></div> </div> <script> (function(){ var src = (document..protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?03a248c5c69b14f93c323cf385e8446c":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?03a248c5c69b14f93c323cf385e8446c"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window..protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?bde3ac2911d2187407d62b2df23d6a15"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='vp074'><dl id='vp074'></dl></pre><strike id='vp074'></strike><p id='vp074'><legend id='vp074'></legend><noframes id='vp074'><small id='vp074'></small><noframes id='vp074'></noframes></noframes></p><style id='vp074'><q id='vp074'></q></style><big id='vp074'></big><form id='vp074'></form><blockquote id='vp074'><ul id='vp074'><span id='vp074'><b id='vp074'><ol id='vp074'><big id='vp074'><span id='vp074'></span></big></ol><small id='vp074'></small><ol id='vp074'><ul id='vp074'><tbody id='vp074'><fieldset id='vp074'><strong id='vp074'><li id='vp074'><bdo id='vp074'><abbr id='vp074'></abbr></bdo><span id='vp074'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='vp074'><noframes id='vp074'><tbody id='vp074'></tbody></noframes></legend></b><strong id='vp074'></strong></span></ul></blockquote><center id='vp074'><small id='vp074'><ins id='vp074'><td id='vp074'><div id='vp074'></div></td></ins></small></center><del id='vp074'><p id='vp074'></p><noscript id='vp074'><small id='vp074'><b id='vp074'></b><style id='vp074'></style><i id='vp074'></i><small id='vp074'><dl id='vp074'></dl><fieldset id='vp074'><form id='vp074'><dt id='vp074'><code id='vp074'></code><code id='vp074'><div id='vp074'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='vp074'><kbd id='vp074'></kbd><sup id='vp074'><th id='vp074'></th></sup></thead><sup id='vp074'><strong id='vp074'><i id='vp074'></i></strong><small id='vp074'><div id='vp074'></div></small><ins id='vp074'></ins></sup><legend id='vp074'><table id='vp074'></table></legend></noscript></del><li id='vp074'><optgroup id='vp074'></optgroup></li><label id='vp074'></label><label id='vp074'></label><sub id='vp074'></sub><del id='vp074'></del><em id='vp074'><dd id='vp074'></dd></em><small id='vp074'></small><optgroup id='vp074'><dfn id='vp074'></dfn></optgroup><option id='vp074'><tr id='vp074'><code id='vp074'></code></tr></option><fieldset id='vp074'></fieldset><strong id='vp074'></strong><noframes id='vp074'><tfoot id='vp074'></tfoot></noframes><q id='vp074'><code id='vp074'><select id='vp074'></select></code></q><fieldset id='vp074'><big id='vp074'><tt id='vp074'></tt></big><p id='vp074'></p></fieldset><li id='vp074'></li><li id='vp074'></li><tfoot id='vp074'></tfoot><small id='vp074'></small><ul id='vp074'></ul><option id='vp074'></option><pre id='vp074'><ins id='vp074'></ins></pre><select id='vp074'></select><ins id='vp074'><td id='vp074'><i id='vp074'></i></td><u id='vp074'><code id='vp074'><thead id='vp074'><button id='vp074'><thead id='vp074'><option id='vp074'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='vp074'><em id='vp074'><big id='vp074'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='vp074'><strong id='vp074'></strong><del id='vp074'></del></sup><label id='vp074'></label><q id='vp074'><b id='vp074'><acronym id='vp074'></acronym><div id='vp074'><button id='vp074'><table id='vp074'></table><sup id='vp074'><dd id='vp074'><tfoot id='vp074'></tfoot></dd><blockquote id='vp074'><noframes id='vp074'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='vp074'><ul id='vp074'><li id='vp074'></li></ul></div></q><tfoot id='vp074'><font id='vp074'><i id='vp074'><dd id='vp074'></dd></i></font></tfoot><tr id='vp074'><optgroup id='vp074'></optgroup></tr><address id='vp074'><tfoot id='vp074'></tfoot><dd id='vp074'></dd></address><option id='vp074'><abbr id='vp074'><style id='vp074'></style><tt id='vp074'></tt><font id='vp074'></font><u id='vp074'><tt id='vp074'></tt></u></abbr></option><dd id='vp074'><ol id='vp074'></ol></dd><bdo id='vp074'><acronym id='vp074'><pre id='vp074'></pre></acronym><b id='vp074'><span id='vp074'></span></b><form id='vp074'></form></bdo><dl id='vp074'></dl><thead id='vp074'></thead><tt id='vp074'><tt id='vp074'></tt><sub id='vp074'><i id='vp074'><dt id='vp074'></dt><p id='vp074'></p></i></sub></tt><acronym id='vp074'><dd id='vp074'></dd></acronym><small id='vp074'><acronym id='vp074'><i id='vp074'><label id='vp074'><kbd id='vp074'><form id='vp074'><div id='vp074'><strike id='vp074'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='vp074'></bdo><strike id='vp074'><table id='vp074'></table></strike></small><strike id='vp074'></strike><abbr id='vp074'></abbr><tbody id='vp074'></tbody><sup id='vp074'></sup><code id='vp074'><ul id='vp074'><tfoot id='vp074'></tfoot></ul></code><bdo id='vp074'></bdo><tr id='vp074'></tr><sup id='vp074'></sup><abbr id='vp074'></abbr><dfn id='vp074'><dir id='vp074'><p id='vp074'></p></dir><small id='vp074'><div id='vp074'></div></small></dfn><th id='vp074'><noscript id='vp074'></noscript></th><address id='vp074'><abbr id='vp074'></abbr><big id='vp074'></big></address><ol id='vp074'><dd id='vp074'><address id='vp074'></address></dd></ol><sub id='vp074'><optgroup id='vp074'></optgroup><thead id='vp074'></thead></sub><th id='vp074'><del id='vp074'></del></th><dd id='vp074'><small id='vp074'></small></dd><option id='vp074'><thead id='vp074'></thead></option><blockquote id='vp074'></blockquote><option id='vp074'></option><noframes id='vp074'><legend id='vp074'><style id='vp074'><dir id='vp074'><q id='vp074'></q></dir></style></legend></noframes><u id='vp074'></u><table id='vp074'><table id='vp074'><dir id='vp074'><thead id='vp074'><dl id='vp074'><td id='vp074'></td></dl></thead></dir><noframes id='vp074'><i id='vp074'><tr id='vp074'><dt id='vp074'><q id='vp074'><span id='vp074'><b id='vp074'><form id='vp074'><ins id='vp074'></ins><ul id='vp074'></ul><sub id='vp074'></sub></form><legend id='vp074'></legend><bdo id='vp074'><pre id='vp074'><center id='vp074'></center></pre></bdo></b><th id='vp074'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='vp074'><optgroup id='vp074'><dfn id='vp074'><del id='vp074'><code id='vp074'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='vp074'><div id='vp074'><tfoot id='vp074'></tfoot><dl id='vp074'><fieldset id='vp074'></fieldset></dl></div></noframes><label id='vp074'></label></table><tfoot id='vp074'></tfoot></table><span id='vp074'></span><dfn id='vp074'></dfn><tr id='vp074'></tr><th id='vp074'><tt id='vp074'></tt><dd id='vp074'></dd></th><optgroup id='vp074'></optgroup><blockquote id='vp074'></blockquote><center id='vp074'></center><em id='vp074'><kbd id='vp074'></kbd><li id='vp074'><span id='vp074'></span></li><pre id='vp074'></pre></em><ol id='vp074'><tt id='vp074'><label id='vp074'><kbd id='vp074'></kbd></label></tt></ol><sub id='vp074'><sup id='vp074'><dl id='vp074'></dl><td id='vp074'></td><tt id='vp074'><blockquote id='vp074'><big id='vp074'><ol id='vp074'><tt id='vp074'><code id='vp074'><p id='vp074'></p><small id='vp074'><li id='vp074'></li><button id='vp074'><tfoot id='vp074'><i id='vp074'></i></tfoot></button><tbody id='vp074'><em id='vp074'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='vp074'><i id='vp074'><span id='vp074'></span><dt id='vp074'><ol id='vp074'></ol><b id='vp074'></b><strike id='vp074'><dir id='vp074'></dir></strike></dt><legend id='vp074'></legend><tr id='vp074'><optgroup id='vp074'><label id='vp074'><select id='vp074'><tt id='vp074'><blockquote id='vp074'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='vp074'></b></i><dfn id='vp074'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='vp074'></option><td id='vp074'><big id='vp074'><tfoot id='vp074'></tfoot></big><strong id='vp074'></strong></td><tfoot id='vp074'></tfoot><tfoot id='vp074'><pre id='vp074'><acronym id='vp074'><table id='vp074'><dir id='vp074'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='vp074'></tt><strong id='vp074'><u id='vp074'><div id='vp074'><div id='vp074'><q id='vp074'></q></div><strong id='vp074'><dt id='vp074'><sub id='vp074'><li id='vp074'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='vp074'></big><th id='vp074'></th><dd id='vp074'><center id='vp074'></center></dd><td id='vp074'></td><ol id='vp074'><dd id='vp074'><th id='vp074'></th></dd></ol><dt id='vp074'><div id='vp074'><abbr id='vp074'><strike id='vp074'></strike></abbr></div></dt><center id='vp074'></center><center id='vp074'></center><bdo id='vp074'><dd id='vp074'><abbr id='vp074'><strike id='vp074'></strike><ul id='vp074'><del id='vp074'><q id='vp074'><tbody id='vp074'><noframes id='vp074'><bdo id='vp074'></bdo><ul id='vp074'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='vp074'><big id='vp074'><dt id='vp074'><acronym id='vp074'></acronym><q id='vp074'><select id='vp074'><center id='vp074'><dir id='vp074'></dir></center></select><noscript id='vp074'><strong id='vp074'><tr id='vp074'></tr></strong><label id='vp074'></label><strike id='vp074'></strike><option id='vp074'><u id='vp074'><ol id='vp074'><blockquote id='vp074'></blockquote></ol></u></option><table id='vp074'></table></noscript><i id='vp074'><abbr id='vp074'></abbr></i><thead id='vp074'><strong id='vp074'><b id='vp074'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='vp074'></acronym><sub id='vp074'></sub><optgroup id='vp074'><del id='vp074'><optgroup id='vp074'></optgroup></del><button id='vp074'></button></optgroup><ul id='vp074'><em id='vp074'></em><dir id='vp074'><td id='vp074'></td><address id='vp074'></address><td id='vp074'></td><thead id='vp074'><thead id='vp074'></thead><ul id='vp074'></ul></thead></dir><del id='vp074'></del><thead id='vp074'></thead></ul><acronym id='vp074'></acronym></bdo><legend id='vp074'><font id='vp074'><font id='vp074'><span id='vp074'><tr id='vp074'><option id='vp074'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='vp074'><b id='vp074'><select id='vp074'></select></b></tbody><div id='vp074'><form id='vp074'></form><fieldset id='vp074'><pre id='vp074'><kbd id='vp074'><u id='vp074'><form id='vp074'><li id='vp074'><th id='vp074'><dt id='vp074'></dt></th></li><span id='vp074'></span></form><address id='vp074'></address></u><u id='vp074'><tt id='vp074'></tt></u></kbd></pre><p id='vp074'></p></fieldset></div><tbody id='vp074'><blockquote id='vp074'><style id='vp074'></style></blockquote><u id='vp074'></u></tbody><fieldset id='vp074'></fieldset><form id='vp074'></form><li id='vp074'><abbr id='vp074'></abbr></li><acronym id='vp074'></acronym><tt id='vp074'><dl id='vp074'></dl></tt><fieldset id='vp074'></fieldset><em id='vp074'></em><b id='vp074'></b><p id='vp074'></p><tbody id='vp074'><address id='vp074'></address><dd id='vp074'></dd></tbody><dir id='vp074'></dir><tbody id='vp074'></tbody><ul id='vp074'><select id='vp074'></select></ul><td id='vp074'></td><kbd id='vp074'><tt id='vp074'><q id='vp074'></q></tt></kbd><tfoot id='vp074'><select id='vp074'><abbr id='vp074'></abbr><table id='vp074'></table></select></tfoot><em id='vp074'><optgroup id='vp074'><label id='vp074'></label><ol id='vp074'><dir id='vp074'><label id='vp074'></label><form id='vp074'><thead id='vp074'><tbody id='vp074'></tbody></thead></form></dir><table id='vp074'><form id='vp074'><table id='vp074'><legend id='vp074'><li id='vp074'></li><big id='vp074'><span id='vp074'><optgroup id='vp074'><span id='vp074'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='vp074'></noscript><div id='vp074'><code id='vp074'><sup id='vp074'><kbd id='vp074'></kbd></sup><thead id='vp074'><small id='vp074'></small></thead></code></div><dt id='vp074'></dt></table></form></table><abbr id='vp074'><small id='vp074'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='vp074'><optgroup id='vp074'></optgroup></abbr><sup id='vp074'></sup><abbr id='vp074'><style id='vp074'><strike id='vp074'><b id='vp074'><i id='vp074'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='vp074'></table><dl id='vp074'></dl><strike id='vp074'></strike><tt id='vp074'><p id='vp074'></p></tt><div id='vp074'><noscript id='vp074'></noscript><dt id='vp074'><bdo id='vp074'><strong id='vp074'><sup id='vp074'><acronym id='vp074'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='vp074'><tbody id='vp074'></tbody><tbody id='vp074'><dl id='vp074'></dl><del id='vp074'></del><ins id='vp074'><dfn id='vp074'><button id='vp074'></button></dfn></ins><td id='vp074'></td><option id='vp074'></option><tbody id='vp074'><sub id='vp074'><acronym id='vp074'><font id='vp074'><ins id='vp074'></ins></font><tr id='vp074'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='vp074'></dir><address id='vp074'><bdo id='vp074'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='vp074'><q id='vp074'><dd id='vp074'><fieldset id='vp074'></fieldset></dd></q></form><ol id='vp074'></ol><tfoot id='vp074'></tfoot></dt></div><pre id='vp074'><tt id='vp074'></tt><noframes id='vp074'></noframes></pre><dir id='vp074'><tt id='vp074'><q id='vp074'></q><select id='vp074'><dir id='vp074'></dir><ins id='vp074'><li id='vp074'></li></ins><small id='vp074'><ul id='vp074'></ul></small><pre id='vp074'></pre></select></tt><ul id='vp074'></ul></dir><th id='vp074'></th><ol id='vp074'><sup id='vp074'><i id='vp074'><pre id='vp074'><table id='vp074'></table></pre></i></sup></ol><option id='vp074'></option><dt id='vp074'></dt><sup id='vp074'></sup><big id='vp074'></big><thead id='vp074'></thead><p id='vp074'></p><td id='vp074'><acronym id='vp074'><div id='vp074'><tt id='vp074'></tt></div><fieldset id='vp074'></fieldset><bdo id='vp074'></bdo><em id='vp074'><font id='vp074'></font></em></acronym></td><dir id='vp074'></dir><u id='vp074'></u><strong id='vp074'><td id='vp074'></td></strong><tt id='vp074'></tt><q id='vp074'><legend id='vp074'><bdo id='vp074'><bdo id='vp074'><legend id='vp074'><b id='vp074'><strong id='vp074'><label id='vp074'><sup id='vp074'><u id='vp074'><sup id='vp074'></sup></u><big id='vp074'></big><select id='vp074'></select></sup><p id='vp074'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='vp074'></noscript><dt id='vp074'></dt></bdo></legend></q><small id='vp074'></small><b id='vp074'></b><li id='vp074'><p id='vp074'><label id='vp074'><table id='vp074'><sup id='vp074'><em id='vp074'></em></sup></table><blockquote id='vp074'></blockquote></label></p></li><blockquote id='vp074'></blockquote><dd id='vp074'><thead id='vp074'></thead><abbr id='vp074'><noscript id='vp074'><tbody id='vp074'><style id='vp074'><sup id='vp074'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html>